Podporujeme

Podporujeme

Naše společnost spolupracuje s organizacemi, které poskytují zázemí pro matky s dětmi, týraným a opuštěným dětem, pěstounským rodinám, starším lidem nebo lidem s dlouhodobou a nevyléčitelnou nemocí.


Spolupracujeme s těmito organizacemi:

Fond ohrožených dětí
Více informací o Fondu ohrožených dětí najdete na www.fod.cz
   
Oblastní charita Brno - Domov svaté Markéty pro matky s dětmi v tísni
Více informací o Oblastní charitě Brno - Domově svaté Markéty najdete na www.brno.charita.cz
   
Oblastní charita Brno - Domov pokojného stáří Kamenná
Více informací o Oblastní charitě Brno - Domově pokojného stáří Kamenná najdete na www.brno.charita.cz
Oblastní charita Brno - Noclehárna
Více informací o Oblastní charitě Brno - Noclehárna najdete na www.brno.charita.cz
 
Sdružení pěstounských rodin
Více informací o Sdružení pěstounských rodin najdete na www.pestouni.cz
   
Modrá linka
Více informací o občanském sdružení Modrá linka najdete na www.modralinka.cz
   
Projekt Šance
Více informací o občanském sdružení Projekt Šance najdete na www.sance.info
   
Tyflocentrum
Více informací o obecně prospěšné společnosti poskytující sociální služby pro zrakově postižené najdete na www.centrumpronevidome.cz
   
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Více informací najdete zde: www.vdv.cz
   
Hospic sv. Alžběty
Více najdete zde: www.hospicbrno.cz
   
Společnost pro ranou péči (SPRP, z.s.)
Více najdete zde: www.ranapece.cz
   
Zdravotní klaun, o.p.s.
ZVíce najdete zde: www.zdravotniklaun.cz

 

Napište nám, ozveme se, zavoláme Vám,
spojíme se s Vámi

Vypracujeme bezpečnostní posouzení daného objektu v souladu ...