Etický a protikorupční kodex společnosti MAXPROGRES, s.r.o.
Etický a protikorupční kodex

Etický a protikorupční kodex společnosti MAXPROGRES, s.r.o.

Vážení zaměstnanci, spolupracovníci a obchodní partneři,

společnost MAXPROGRES, s.r.o. při veškerých svých aktivitách důsledně dbá na dodržování etického chování, rozvíjení pozitivních vztahů s obchodními partnery a zákazníky, dodržování pravidel poctivého obchodního styku a předcházení páchání trestné činnosti. Věříme, že pouze při zachování těchto hodnot je možné dosáhnout kvalitního a udržitelného podnikatelského prostředí, v rámci kterého můžeme rozvíjet své produkty a služby a dosahovat maximální možné kvality, bezpečnosti a spolehlivosti.

Dodržování etických a protikorupčních pravidel vyžaduje společnost MAXPROGRES, s.r.o. od všech svých zaměstnanců a dalších osob vystupujících jménem společnosti, jakož i od osob, se kterými vstupuje do obchodních vztahů.

Za účelem ochrany a prosazování shora uvedených hodnot přijala společnost MAXPROGRES, s.r.o. ucelený compliance program, zaměřený především na prevenci případných protiprávních jednání, jejich detekci a vyvození odpovídajících důsledků. Nedílnou součástí compliance programu je taktéž Etický a protikorupční kodex, kterým se společnost MAXPROGRES, s.r.o. jednoznačně hlásí k uvedeným hodnotám a který je níže přístupný ke stažení.

Věříme, že pokud budou tyto hodnoty dodržovány a dále rozvíjeny, bude podpořeno příznivé podnikatelské prostředí a tím i další rozvoj naší společnosti.

Ing. Jiří Suchánek, jednatel

Etický a protikorupční kodex společnosti MAXPROGRES, s.r.o.

Etická linka

Zde prosím pište Váš podnět