Komplexní návrh řešení

Jako odborníci ve svém oboru Vám rádi poradíme v těchto stupních návrhu komplexního řešení:

Bezpečnostní posouzení, analýza rizik – na základě obhlídky stanovíme slabá, citlivá místa klienta, která jsou potencionálním rizikem.

Studie, bezpečnostní projekt – návrh, popis řešení samotných bezpečnostních opatření, včetně oborného odhadu finančních nákladů.

Projektová dokumentace – je již detailnějším výstupem, který rozsah požadavků klienta řeší konkrétně s maximální snahou optimálního sladění všech faktorů, které jsou po klienta důležité.  Typy dokumentací, které nejčastěji zpracováváme:

  • DSP – Dokumentace pro stavební povolení
  • DZS – Dokumentace pro zadání stavby – podklad pro výběrové řízení (někdy označovaná také jako DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele)
  • DPS – Dokumentace pro provádění stavby – podklad pro provedení stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, musí být zpracován autorizovanou osobou – projektantem (většinou osobou, která zpracovala DSP).
  • DSPS (SKP) – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného stavu stavby. Podrobně viz vyhláška 499/2006 Sb

Pro MAXPROGRES, s.r.o. je v rámci poradenství a řešení komplexních návrhů nejvyšší prioritou spokojený zákazník, který se na nás vždy s důvěrou obrátí a ví, že mu pomůžeme. Základní filozofií poradenské činnosti naší společnosti není orientace na jednorázové zpracování projektů a studií, ale na dlouhodobou a kvalitní spolupráci s klientem.

Napište nám, ozveme se, zavoláme Vám,
spojíme se s Vámi

Vypracujeme bezpečnostní posouzení daného objektu v souladu ...