Realizace

Dodáváme a instalujeme bezpečnostní systémy od jednoduchých tzv. "komerčních" systémů až po rozsáhlé systémy nejvyšší generace. Vlastní realizace probíhá pod vedením projektového manažera a montážní skupiny. Naši technici mají certifikační školení na instalované systémy a samotnou instalaci provádějí podle platných norem a předpisů. Montáž systémů je zakončena zkušebním provozem a výchozí revizí systému. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva. V průběhu zkušebního provozu obdrží uživatel veškerou technickou dokumentaci a je zaškolen pro obsluhu systému. Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a zkoušky zařízení. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy.

Po celou dobu realizace je se zákazníkem v kontaktu přidělený obchodník.

Naše technologie

 Požární systémy POŽÁRNÍ SYSTÉMY  Zabezpečovací ústředny ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY
 Přístupové systémy PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY  Docházkové systémy DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY
 Kamerové systémy CCTV a IP KAMEROVÉ SYSTÉMY CCTV A IP  Lokální a evakuační rozhlas LOKÁLNÍ A EVAKUAČNÍ ROZHLAS
 Perimetrická ochrana PERIMETRICKÁ OCHRANA  Televizní systémy TELEVIZNÍ SYSTÉMU
 Grafické nádstavbové systémy GRAFICKÉ NÁDSTAVBOVÉ SYSTÉMY  Časové servery ČASOVÉ SERVERY

Napište nám, ozveme se, zavoláme Vám,
spojíme se s Vámi

Vypracujeme bezpečnostní posouzení daného objektu v souladu ...